crow elite 32-64 kısa programlama kılavuzu

ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir.       Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna
Master Şifre=123 , Mühendislik Şifresi=000000 dır.       Program 000000 Enter ile montajcı moduna girilir.
Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA

1. GRUP STAY VE GECİKMELİ GRUP
P 411 E                        1,5,6 E Yanık olacak (A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 431 E                        Hepsi sönük olacak
P 471 E                        1, 2 E   (Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 söndürünüz)
P 531 E                        20 E    (Giriş Gecikme süresi)

2. GRUP STAY VE ANİ GRUP
P 412 E                        1,5,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 432 E                        Hepsi sönük olacak
P 472 E                        1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 söndürünüz )
P 532 E                        0 E ( Giriş Gecikme süresi )

3. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN GECİKMELİ GRUP
P 413 E                        1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 433 E                        Hepsi sönük olacak
P 473 E                        1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 söndürünüz )
P 533 E                        20 E ( Giriş Gecikme süresi )

4. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN ANİ GRUP
P 414 E                        1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 434 E                        Hepsi sönük olacak
P 474 E                        1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 söndürünüz )
P 534 E                        0 E ( Giriş Gecikme süresi )

5. GRUP 24 SAAT YANGIN GRUP
P 415 E                        1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 435 E                        2 E ( 24 Saat Yangın zonu )
P 475 E                        1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 söndürünüz )
P 535 E                        0 E ( Giriş Gecikme süresi )
P 575 E                        110 E ( 24 Saat Yangın zonu Contact ID format kodu )

ZONLARI GRUPLARA YÖNLENDİRME
P 341 E                        grup no E (master grup )               zone 1
P 404 E                        grup no E                                       zone 64

KULLANICI (USER ) GRUPLARINI OLUŞTURMA

1. GRUP KEYPAD GRUBU ( MASTER GRUP )
P 201 E             1,2,3,4,5,6,7,8 E          ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 221 E             1,2,3,4,5,6,7, E            ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 241 E             Hepsi sönük olacak
P 261 E             Hepsi sönük olacak
P 281 E             Hepsi sönük olacak
P 301 E             Hepsi sönük olacak
P 321 E             Hepsi sönük olacak

2. GRUP KEYPAD GRUBU ( USER GRUP )
P 202 E             1,5,6,7,8 E                  ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 222 E             5 E                             ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 242 E             Hepsi sönük olacak
P 262 E             Hepsi sönük olacak
P 282 E             Hepsi sönük olacak
P 302 E             Hepsi sönük olacak
P 322 E             Hepsi sönük olacak

USER GRUPLARA YÖNLENDİRME
Keypad Kullanıcıları
P 101 E             grup no E                   Kullanıcı 1
P 200 E             grup no E                   Kullanıcı 200

TARİH SAAT AYARLAMAK
P 818 E                    Günün adını girin                                      örnek Pazar=1 , Pazartesi=2…………….., Cumartesi=7
P 819 E                    Saati girin                                                  örnek 16:45 için , 1645 Enter
P 820 E                    Ayın kaçıncı günü olduğunu girin             1 ile 31 arası sayı
P 821 E                    Kaçıncı ay olduğunu girin                          1 ile 12 arası sayı
P 822 E                    Senenin son rakamını girin                        0 ile 99 arası sayı,örnek 2007 senesi için 7 girin.

ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK
P 981 E                    Bölge”A” Çıkış Gecikmesi Zamanı              0 ile 255 saniye arası (Fabrika ayarı=60 Sn.)

SİREN ÇIKIŞLARINI AYARLAMAK
Sistemde Kablolu Siren çıkışı olarak 1 nolu çıkış kullanılcak şekilde bağlanacaktır.  ( – tetik ucu 1 nolu çıkışa bağlanacak )
P 651 E                   Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 661 E                   Hepsi sönük olacak
P 681 E                   Hepsi sönük olacak
P 691 E                   Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )
P 701 E                   Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 901 E                   180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )

Sistemde Kablosuz Siren çıkışı olarak 8 nolu çıkış kullanılcak şekilde bağlanacaktır.( Alarm tetik ucu 8. nolu çıkışta bulunan NO ucuna bağlanacak ve rölenin yanındaki jumper GND den çıkartılıp + ya takılacaktır. Vericideki Alarm jumperi de + ya takılacaktır.)

P 658 E                   Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 668 E                   Hepsi sönük olacak
P 688 E                   Hepsi sönük olacak
P 698 E                   Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )
P 708 E                   Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 908 E                   180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )

TAMPER’IN MONTAJCI TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLMESİ
P 742 E                   Hepsi sönük olacak

GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA 
P 831 E                  Gözlem istasyonu telefon numarasını girin
P 832 E                  Gözlem istasyonu yedek telefon numarasını girin
P 837 E                  Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 838 E                  Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 839 E                  Bu adrese sıfır girin
P 840 E                  Bu adrese sıfır girin
P 841 E                  Bu adrese sıfır girin
P 842 E                  Bu adrese sıfır girin
P 892 E                  Bu adrese 19290 girin
P 896 E                  Gözlem istasyonu tekrar arama sayısı Fabrika 3 tekrar
P 817 E                  Günlük test sinyalinin saatini girin
P 816 E                  Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7 nolu ışıkları yakın.(Test gönderilecek günler)
P 676 E                  Bu adrese A bölgesinin Abone numarasını girin. ( 4 haneli )
P 675 E                  Bu adreste 1-2- nolu ışıkları yakın.( Kurma-Kapama , Stay mod Kurma-Kapama )
P 843 E                  Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 844 E                  Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 890 E                  Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )
P 931 E                  1 E
P 932 E                  1 E
P 933 E                  1 E
P 934 E                  1 E
P 935 E                  1 E
P 936 E                  1 E
P 937 E                  1 E
P 938 E                  1 E
P 939 E                  1 E
P 940 E                  1 E
P 941 E                  1 E
P 942 E                  1 E
P 943 E                  1 E
P 944 E                  1 E
P 945 E                  1 E
P 946 E                  1 E
P 947 E                  1 E
P 948 E                  1 E
P 949 E                  1 E
P 950 E                  1 E

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :
P 831 E                  Cep ve sabit tel no E
P 832 E                  Cep ve sabit tel no E
P 833 E                  Cep ve sabit tel no E
P 834 E                  Cep ve sabit tel no E
P 835 E                  Cep ve sabit tel no E
P 836 E                  Cep ve sabit tel no E
P 837 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 838 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 839 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 840 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 841 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 842 E                  Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 892 E                  Bu adrese 192939495690 girin
P 896 E                  Senaryo tekrar sayısı Fabrika 3 arama
P 817 E                  0000 E
P 816 E                  Bu adreste tüm ışıkları söndürün
P 675 E                  Bu adreste tüm ışıkları söndürün
P 843 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 844 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 845 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 846 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 847 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 848 E                  Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 890 E                  Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )
P 931 E                  1 E
P 932 E                  1 E
P 933 E                  1 E
P 934 E                  1 E
P 935 E                  0 E
P 936 E                  0 E
P 937 E                  0 E
P 938 E                  0 E
P 939 E                  0 E
P 940 E                  1 E
P 941 E                  1 E
P 942 E                  1 E
P 943 E                  0 E
P 944 E                  1 E
P 945 E                  0 E
P 946 E                  0 E
P 947 E                  0 E
P 948 E                  0 E
P 949 E                  0 E
P 950 E                  0 E

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK
Mühendislik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı “000000” dır.
Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin. P 410 E yapın. Arkasından yeni Mühendislik şifreniz yazın ve Enter tuşuna basın. Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleyerek göstermektedir.

KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK
P 1 E                1.Kullanıcı şifresi
P 2 E                2.Kullanıcı şifresi
P 3 E                3.Kullanıcı şifresi
P 4 E                4.Kullanıcı şifresi
P 5 E                5.Kullanıcı şifresi
P 6 E                6.Kullanıcı şifresi
P 7 E                7.Kullanıcı şifresi
P 8 E                8.Kullanıcı şifresi
P 9 E                9.Kullanıcı şifresi
P 10 E              10.Kullanıcı şifresi
P 200 E            200.Kullanıcı şifresi
Toplam 200 kullanıcı şifresi mevcuttur. (1-20 keypad 21-200 arası kumanda kullanıcıları)

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME
P 1105 E           FABRİKA RESET
P 1107 E          OLAY HAFIZASI RESET
P 746 E            UPLOAD-DOWNLOAD SECURITY CODE

 

 

Call Now Button

Watch Dragon ball super