PROACES Güvenlik Sistemleri

crow elite 32-64 programlama kılavuzu

ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU

 

https://disk.yandex.com.tr/i/DfoW1W0braUYU

 

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir. Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna girilir.  Program 000000 Enter ile montajcı moduna girilir. Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. Master Şifre=123 , Mühendislik Şifresi=000000 dır.

ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA

1. GRUP STAY VE GECİKMELİ GRUP

 

P 411 E -1,5,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 431 E -Hepsi sönük olacak
P 471 E -1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )
P 531 E -20 E ( Giriş Gecikme süresi )

2. GRUP STAY VE ANİ GRUP

P 412 E -1,5,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , STAY , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 432 E -Hepsi sönük olacak
P 472 E -1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )
P 532 E -0 E ( Giriş Gecikme süresi )

3. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN GECİKMELİ GRUP
P 413 E -1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 433 E -Hepsi sönük olacak
P 473 E -1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )
P 533 E -20 E ( Giriş Gecikme süresi )

4. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN ANİ GRUP
P 414 E -1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 434 E -Hepsi sönük olacak
P 474 E -1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )
P 534 E -0 E ( Giriş Gecikme süresi )

5. GRUP 24 SAAT YANGIN GRUP
P 415 E -1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESI , MANUAL BYPASS YETKISI )
P 435 E -2 E ( 24 Saat Yangın zonu )
P 475 E -1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )
P 535 E -0 E ( Giriş Gecikme süresi )
P 575 E -110 E ( 24 Saat Yangın zonu Contact ID format kodu )

ZONLARI GRUPLARA YÖNLENDİRME
P 341 E -grup no E (master grup ) zone 1
P 404 E -grup no E                            zone 64

KULLANICI (USER ) GRUPLARINI OLUŞTURMA
1. GRUP KEYPAD GRUBU ( MASTER GRUP )
P 201 E -1,2,3,4,5,6,7,8 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 221 E -1,2,3,4,5,6,7, E ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 241 E -Hepsi sönük olacak
P 261 E -Hepsi sönük olacak
P 281 E -Hepsi sönük olacak
P 301 E -Hepsi sönük olacak
P 321 E -Hepsi sönük olacak

2. GRUP KEYPAD GRUBU ( USER GRUP )
P 202 E -1,5,6,7,8 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 222 E -5 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )
P 242 E -Hepsi sönük olacak
P 262 E -Hepsi sönük olacak
P 282 E -Hepsi sönük olacak
P 302 E -Hepsi sönük olacak
P 322 E -Hepsi sönük olacak

USER GRUPLARA YÖNLENDİRME
Keypad Kullanıcıları
P 101 E -grup no E Kullanıcı 1
P 200 E -grup no E Kullanıcı 200

TARİH SAAT AYARLAMAK
P 818 E -Günün adını girin , örnek Pazar=1 , Pazartesi=2…………….., Cumartesi=7
P 819 E -Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter
P 820 E -Ayın kaçıncı günü olduğunu girin—1 ile 31 arası sayı
P 821 E -Kaçıncı ay olduğunu girin—1 ile 12 arası sayı
P 822 E -Senenin son rakamını girin—0 ile 99 arası sayı,örnek 2007 senesi için 7 girin.

ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK
P 981 E -Bölge”A” Çıkış Gecikmesi Zamanı—0 ile 255 saniye arası (Fabrika ayarı=60 Sn.)

SİREN ÇIKIŞLARINI AYARLAMAK
( – tetik ucu 1 nolu çıkışa baglanacak )
P 651 E -Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 661 E -Hepsi sönük olacak
P 681 E -Hepsi sönük olacak
P 691 E -Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )
P 701 E -Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 901 E -180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )
Sistemde Kablosuz Siren çıkışı olarak 8 nolu çıkış kullanılıcak şekilde bağlanacaktır.
( Alarme tetik ucu 8. nolu çıkışta bulunan NO ucuna baglanacak ve rölenin yanındaki jumper
GND den çıkartılıp + ya takılacaktır. Vericideki Alarme jumperi de + ya takılacaktır.)
P 658 E -Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.
P 668 E -Hepsi sönük olacak
P 688 E -Hepsi sönük olacak
P 698 E -Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )
P 708 E -Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.
P 908 E -180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )

TAMPER’IN MONTAJCI TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLMESİ
P 742 E -Hepsi sönük olacak
Sistemde Kablolu Siren çıkışı olarak 1 nolu çıkış kullanılıcak şekilde bağlanacaktır.

GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :
P 831 E -Gözlem istasyonu telefon numarasını girin
P 832 E -Gözlem istasyonu yedek telefon numarasını girin
P 837 E -Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 838 E -Bu adrese Contact ID için 1 girin.
P 839 E -Bu adrese sıfır girin
P 840 E -Bu adrese sıfır girin
P 841 E -Bu adrese sıfır girin
P 842 E -Bu adrese sıfır girin
P 892 E -Bu adrese 19290 girin
P 896 E -Gözlem istasyonu tekrar arama sayısı Fabrika 3 tekrar
P 817 E -Günlük test sinyalinin saatini girin
P 816 E -Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7 nolu ışıkları yakın.(Test gönderilecek günler)
P 676 E -Bu adrese A bölgesinin Abone numarasını girin. ( 4 haneli )
P 675 E -Bu adreste 1-2- nolu ışıkları yakın.( Kurma-Kapama , Stay mod Kurma-Kapama )
P 843 E -Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 844 E -Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.
P 890 E -Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )
P 931 E -1 E
P 932 E -1 E
P 933 E -1 E
P 934 E -1 E
P 935 E -1 E
P 936 E -1 E
P 937 E -1 E
P 938 E -1 E
P 939 E -1 E
P 940 E -1 E
P 941 E -1 E
P 942 E -1 E
P 943 E -1 E
P 944 E -1 E
P 945 E -1 E
P 946 E -1 E
P 947 E -1 E
P 948 E -1 E
P 949 E -1 E
P 950 E -1 E

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :
P 831 E -Cep ve sabit tel no E
P 832 E -Cep ve sabit tel no E
P 833 E -Cep ve sabit tel no E
P 834 E -Cep ve sabit tel no E
P 835 E -Cep ve sabit tel no E
P 836 E -Cep ve sabit tel no E
P 837 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 838 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 839 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 840 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 841 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 842 E -Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.
P 892 E -Bu adrese 192939495690 girin
P 896 E -Senaryo tekrar sayısı Fabrika 3 arama
P 817 E -0000 E
P 816 E -Bu adreste tüm ışıkları söndürün
P 675 E -Bu adreste tüm ışıkları söndürün
P 843 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 844 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 845 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 846 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 847 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 848 E -Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.
P 890 E -Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )
P 931 E -1 E
P 932 E -1 E
P 933 E -1 E
P 934 E -1 E
P 935 E -0 E
P 936 E -0 E
P 937 E -0 E
P 938 E -0 E
P 939 E -0 E
P 940 E -1 E
P 941 E -1 E
P 942 E -1 E
P 943 E -0 E
P 944 E -1 E
P 945 E -0 E
P 946 E -0 E
P 947 E -0 E
P 948 E -0 E
P 949 E -0 E
P 950 E -0 E

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK
Mühendilik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı “000000” dır.
Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin. P 410 E yapın.Arkasından yeni Mühendislik şifrenizi yazın ve Enter tuşuna basın.Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleyerek göstermektedir.

KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK
P 1 E -1.Kullanıcı şifresi
P 2 E -2.Kullanıcı şifresi
P 3 E -3.Kullanıcı şifresi
P 4 E -4.Kullanıcı şifresi
P 5 E -5.Kullanıcı şifresi
P 6 E -6.Kullanıcı şifresi
P 7 E -7.Kullanıcı şifresi
P 8 E -8.Kullanıcı şifresi
P 9 E -9.Kullanıcı şifresi
P 10 E -10.Kullanıcı şifresi
P 200 E -200.Kullanıcı şifresi
Toplam 200 kullanıcı şifresi mevcuttur. (1-20 keypad 21-200 arası kumanda kullanıcıları)

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME
P 1105 E -FABRİKA RESET
P 1107 E -OLAY HAFIZASI RESET
P 746 E -UPLOAD-DOWNLOAD SECURITY CODE

 

 

 

 

Crow runner kısa kurulum yazımızı inceleyebilirsiniz.

crow runner kısa kurulum kılavuzu

 

 

Call Now Button