PROACES Güvenlik Sistemleri

crow pw-4 pw-8 kullanıcı kılavuzu

CROW PW-4, PW-8 KULLANICI KILAVUZU

 

https://disk.yandex.com.tr/i/os4pYMNCraU6f

 

Fonksiyon Tuşları


Bu tuşlar sistemi kurmaya, komutları girerek sistemdeki değişiklikleri yapmak ve geçmiş tarihteki olayları izlemekte kullanılır.

ARM , STAY , BYPASS, PROGRAM, CONTROL, MEMORY, PANIC, ENTER

Alfanümerik Tuşlar


Bu tuşlar kodları girmek , acil durumu başlatmak veya programlamak için kullanılır.

Duyulabilir Sinyaller

Keypad, kullanıcı işlemlerine yanıt olarak sinyal verir. Bu sinyaller aşağıda listelenmiştir.

Ses                                         Ardışıklık                                            Tanım
Kısa Bip                                  Sadece bir kez                                      Keypad’de bir tuşa basıldı
3 Kısa Bip                               Sadece bir kez                                      İşlem başarıyla tamamlandı
Uzun Bip                                Sadece bir kez                                      Yetkisiz işlem veya yanlış tuşa basıldı
Yavaş Bip                               Giriş veya Çıkış Gecikme zamanı          Giriş ve Çıkış gecikme uyarısı sistem arm                                                                                                                            edildiğinde korunan alandan çıkılması gerektiğini
                                                                                                            belirten sinyali verir, aynı zamanda giriş gecikmeli                                                                                                              bölgeye girildiğinde sistemin disarm edilmesi için                                                                                                              giriş gecikme uyarısı verir.

 

Göstergeler


Sistemin durumunu gösteren 14 LED ışık göstergesi bulunur.
Bölge Gösterge LED’leri 1-4
Partition Gösterge LED’leri A , B
Durum Gösterge LED’leri 5 -8
Ready Byp göstergesi, System göstergesi .
Trouble göstergesi, Program göstergesi

Sistemi Kullanmak

Çıkıştan önce sistemi kurmak
Adım 1 “Sistemi kurmak için hazırlamak”

Ready göstergesinin yanık olduğundan emin olun .(Bazı durumlarda gerekmez. Bakınız. montajcı ayarları) Bu gösterge sadece tüm bölgeler kapalı olduğunda yanar (Tüm kapılar, çıkışlar, pencereler kapalı ve korumalı alanda hareket kısıtlı veya bypass edilmiş ise) sistem arm edilmeye hazırdır.Eğer yeşil ready göstergesi yanık değilse 1 den 4’e kadar olan yanık bölge LED’leri , açık bölgeleri gösterir.

Açık bölgeleri kapama, veya bypass etme.

Kapatamadığınız herhangi bir bölgeyi bypasslayın, göstergesi yanıp sönerek bypasslanan bölge veya bölgeleri gösterir.  UYARI: Bypasslanan bölgeler korunmamıştır !!

Adım 2 “Sistemi Arm etmek” (Kurmak)

Mekan terk edilmeden önce sistem arm edilmelidir. Sistem kurulmaya hazır olduğunda,kullanıcı kodu girilir ve tuşuna basılır. Sistemde çıkış gecikme önceliği bulunur.Bu gecikme süresince sistemin kurulmakta olduğunu ve korunan alanın terk edilmesi gerektiğini gösteren yavaş bir bipleme sesi duyulur. Bu esnada A göstergesi yanarak sistemin hangi bölümünün arm edildiğini gösterir.(Montajcı programına göre A ve B göstergeleri de yanabilir) Eğer sistemi çıkış gecikmesi süresince disarm etmeniz gerekirse ARM tuşuna basın. (Montajcı yetki verdiyse)

Hızlı Kurma

(Montajcı tarafından imkan tanındığında) Sistem hazır olduğunda,sistemi arm etmek için tuşunu 2 sn. basılı tutun. A gösterge ışığı yanarak sistemin arm edildiğini gösterir. Çıkış gecikmesi süresince sistemin henüz arm edilmediğini ve korunan alanın terk edilmesi gerektiğini gösteren yavaş bir bipleme sesi duyulur.

Sistemi Disarm etmek (Kapatmak)

Kullanıcı kodu girilir ve ENTER tuşuna basılır. A veya A,B göstergeleri kapanarak sistemin disarm edildiğini gösterir.

Alarmları Durdurmak

Kullanıcı kodu girilir ve ENTERa basılarak alarm herhangi bir zamanda kullanıcı kodu girilip ENTER tuşuna basılarak durdurulabilir.

Evde Kalırken Sistemi Arm etmek

Stay Mod’da Sistemi Kurmak

Bu tip arm durumu insanlar korunan alanda bulunduğunda kullanılır. Gece vakti aile çekildiğinde , hareket olabilecek bölgeler değil diğer bölgeler korunur.Sonuç olarak içerideki hareketler (yatak odası, çocuk odası,vs.)sistem tarafından göz ardı edilir. Sistem hazır olduğunda STAYe basılır,kullanıcı kodu girilir ve ENTER tuşuna basılır. (Montajcı yetkisine göre) A göstergesi yanarak sistemin Stay Mod da arm edildiğini gösterir.

Stay Mod unda Hızlı Kurma

Montajcı tarafından imkan tanındığında sistemi Stay modunda hızlı kurmak için STAY tuşuna basılır. Çıkış gecikmesi süresince mekanı terk edebilirsiniz.Eğer kalmak istenir veya korunan alana kimse girmeyecekse ENTER tuşuna basılarak Entry /exit gecikmesi iptal edilmelidir. Kısa bipleme durur ve sistem hemen arm olur. A göstergesi flaşlayarak sistemin Stay Mod da arm edildiğini gösterir.

Sistemi Disarm etmek

Kullanıcı kodu girilir ve ENTER tuşuna basılır veya montajcı tarafından imkan tanınmışsa STAY tuşuna basılır. A göstergesi sönerek sistemin disarm edildiğini gösterir.

Partitionları (Alanlar) Kurmak

Korunan mekan iki ayrı bölümde gruplanabilir.(A ve B) Sistem kullanıcının rahatına göre, iş çevresi ,mağaza çevresindeki ofisler veya özel konutlar,evin değişik odaları, örnek;oturma odası, yatak odası vs.
A Alanını kurmak için A’ya ait kullanıcı kodu girilir.
B Alanını kurmak için B’ye ait kullanıcı kodu girilir. (Bakınız Kullanıcı Kodları Yetkilendirme)
Not: Alanı kurmak için “Çıkıştan önce sistemi arm etmek ” bölümüne bakınız.
Çıkış gecikmesi süresince mekanı terk edebilirsiniz.Bu işlemin sonunda A ve B göstergeleri , A veya B’ nin arm olduğunu göstermek için yanar. Partitionu disarm etmek için “Sistemi Disarm etmek ” bölümüne bakınız.

Bölgeleri Bypasslamak

Kapatılamayan herhangi bir bölge bypasslanır. Seçilen bölgeleri sistemi kurmadan önce bypasslayabilirsiniz. Bu aynı zamanda tamir gerektiren servis tarafından geçici olarak kabul edilmeyen hatalı bir bölge için de kullanılır. Seçilen bir bölgeyi bypasslamak için BYPASS’a basın, Ready Byp ve program göstergeleri sistemin bypass modunda olduğunu göstermek için yanar. Bölge numarasını veya numaralarını girin. Bölge LED göstergeleri yanarak bölge veya bölgelerin bypasslandığını gösterir, ardından ENTER tuşuna basın, Ready Byp ışığı yanıp sönerek bölge veya bölgelerin bypasslandığını gösterir. Un-bypass için, BYPASSa basın, bölge numarasını girin ve ENTER a basın.

Not : Sistem Disarm edilince bypass edilmiş olan bölgeler otomatik olarak iptal olur.

Chime Özelliğini Kullanmak (Montajcı tarafından onaylı ise)

Chime (Day zone) siz evdeyken veya binanın başka bir bölümünde çalışırken, ziyaretçiniz olduğunu bildirir. Keypad den ikaz sesi veya bir ışığı çalıştırmaya programlanarak ziyaretçiniz olduğunu bildirebilir. Bu fonksiyonu iptal etmek için CONTROL tuşuna basın,Program LED ve Sistem LED göstergeleri yanar, PROGRAM a basın ,Program LED flaşlayarak Chime’ nin disable olduğunu gösterir. Chime özelliğini devreye almak için tuşuna CONTROL ve tekrar PROGRAM tuşuna basın. Program LED göstergesi sönerek Chime’nin kullanımda olduğunu gösterir.

Acil Durum Uyarıları

Bu özel tuşların fonksiyonu, en iyi montajcı tarafından sizin özel isteklerinize uygun olarak programlanmasıdır. Genellikle panik durumunda dışarıdaki sirene ses verir ve de gözlem istasyonunu arayabilir.

Panik Alarmını Başlatmak

PANIC tuşuna basın yada aynı anda <1> ve <3>e basın (Montajcı tarafından izin verildiyse)

Sağlık Alarm başlatmak

Aynı anda <7> ve <9> a basın (Montajcı tarafından izin verildiyse)

Yangın Alarm başlatmak

Aynı anda <4> ve <6> ya basın (Montajcı tarafından izin verildiyse)

Çıkışları ve bunlara bağlı cihazları Kontrol Etmek

Keypad, air condition veya ısıtıcı gibi harici aygıtların kontrolüne olanak tanır. Aygıtı aktif etmek veya durdurmak için CONTROL e basın, Program ve Sistem LED’leri sabit yanar,aygıtın numarasına basın , keypad tarafından 4 değişik aygıt kontrol edilebilir ,daha sonra ENTER’a basılarak seçilen aygıt aktif veya yetkisiz hale getirilir. Hangi çıkışların ON olduğunu CONTROL için sadece CONTROL tuşuna basılır. Aygıta uygun LED’ler ON olarak yanar. ENTER’a basarak normal moda dönülür.

Kod Değiştirme veya Ekleme

Yönetici Kodu ve Kullanıcı Kodu Hakkında

Sistemin Fabrikasyon MASTER kodu (123) olarak tasarlanmıştır. Powerwave kurulduktan ve sistem çalışır hale geldikten sonra, MASTER kodu kullanıcı tarafından bilinen herhangi bir koda çevrilebilir. MASTER kullanıcı 9 kullanıcı kodunu belirleme ve kumanda etme yetkisine sahiptir.

Kullanıcı hakları aşağıda listelenmiştir:
* Kullanıcı kodu Alan A ve / veya B iznine sahiptir
* Kullanıcı kodu bir alanı arm ve/veya disarm edebilir
* Kullanıcı kodu bir alanı Stay modda arm ve/veya disarm edebilir
* Kullanıcı kodu kodunu değiştirebilir
* Kullanıcı kodu kullanıcının kodunu değiştirebilir

Yönetici Kodu Değiştirme

PROGRAM’a basıp Master kod girilir ve ENTER a basılır. Program göstergesi yanarak sistemin kullanıcı programlama modunda olduğunu gösterir. Yönetici kodu değiştirmek için PROGRAM’a ve 1’e basın, ENTER tuşuna basınca kod rakamı flash back yapacaktır. Numerik keypadi kullanarak yeni master kod girilir. 1 den 6 ya kadar rakamlı herhangi bir kombinasyonu taşıyabilir. Çok rakamlı kod tavsiye edilir. Yeni kodu saklamak için ENTER tuşuna basın,yeni kod flaşlar ve 3 kısa sinyal doğru girişi veya 1 uzun bip, kabul edilmediğini gösterir. PROGRAM a basıp ENTER tuşuna basılarak kullanıcı Kod program modundan çıkılır.

Kullanıcı Kodu Ekleme veya Değiştirme

Program modunda PROGRAM’a basılır ve Kullanıcı numarası (2 den 10 a kadar) eklemek veya değiştirmek için, ENTER’a basılır. Eğer mevcut bir kod varsa flaş back olarak gösterir . Yeni kodu girmek için numerik keypadi kullanın. Kod 1 den 6 ya kadar rakamlı herhangi bir kombinasyonu kaldırabilir. Yeni kodu girmek eski kodu siler. ENTER tuşuna basarak yeni kod saklanır, yeni kod flaşlar ve 3 kısa bip verir. Tüm kullanıcılar için bu prosedür tekrarlanır. PROGRAM ve ENTER a basıp local program modundan çıkılır.

Kullanıcı Kodu Silmek

Kullanıcı modunda PROGRAM’a basıp silmeyi tasarladığınız kullanıcı numarası (2 den 10 ) ENTER’lanır. Kod flash back yapar. Kullanıcı kodu silmek için BYPASS tuşuna basılır. ENTER tuşuna basılarak değişiklikler kayıt edilir.

 

Crow pw-4 pw-8 kısa kurulum kılavuzunu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

crow pw-4 pw-8 kısa kurulum kılavuzu

 

 

Call Now Button