PROACES Güvenlik Sistemleri

paradox esprit-e magellan-mg spectra-sp programları

PARADOX ESPRİT-E MAGELLAN-MG SPECTRA-SP PROGRAM KILAVUZU

 

https://disk.yandex.com.tr/i/ANL7AbQarafnn

 

Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri
Montajcı Kodu: 0000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234

Programlama Moduna Giriş

[ENTER]  [Montajcı Kodu]          [ARM] ve [STAY] ışığı yanıp söner. Bu programlama moduna girmiş olduğunuzu belirtir.

 

Örnek Zone Tanımlamaları

Bölüm    Zone Tanımı    Kısım                                                Zone No    Zone Tanımı           Kısımlandırma

[001]     [01]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          1. Zone      giriş gecikmeli         1. Kısım
[002]     [05]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          2. Zone      takip stay zone        1. Kısım
[003]     [08]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          3. Zone      ani stay zone           1. Kısım
[004]     [16]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          4. Zone      24 Saat hırsızlık       1. Kısım
[005]     [07]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          5. Zone      giriş gecikmeli         1. Kısım
[006]     [10]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          6. Zone      takip zone               1. Kısım
[007]     [00]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          7. Zone      zone silmek             1. Kısım

Sistem Ayarları

[700]     [1]                                       [ENTER]   [CLEAR] 2. Kısımı etkinleştirme
[702]     [1],[2],[3],[4],[5],[6]              [ENTER]   [CLEAR] [1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı verdirmek için [1]‘den [6]’ ya kadar yakınız.
[704]     [1], [2], [3], [4], [5], [6]         [ENTER]   [CLEAR]  Kurma/devre dışında kısa siren ötmesini etkinleştirme
[705]     [6]                                       [ENTER]   [CLEAR]  ATZ zone çiftlemesini etkinleştirme
[705]     [7]                                       [ENTER]   [CLEAR]  Sabotaj Denetimini etkinleştirme
[706]     [8]                                       [ENTER]   [CLEAR]  Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme

Zamanlayıcılar

[710]     [ __/__/__ ]                           [ENTER]   [CLEAR]    Çıkış süresi (saniye)
[745]     [ __/__/__ ]                           [ENTER]   [CLEAR]    Giriş süresi (saniye)
[747]     [ __/__/__ ]                           [ENTER]   [CLEAR]    Bell (siren) çıkış süresi (dakika)

Zamanlı Otomatik Kurma

[741]     [1]                                       [ENTER]   [CLEAR]   1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme
[761]     [ __/__:__/__ ]                       [ENTER]   [CLEAR]   1. Kısım oto kurma zamanını girme

PGM1 Çıkışını Aktif Etmek

Alarm durumunda PGM1 tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM1 tetiği kessin.
[220]    [02, 04, 99]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM aktivasyonu
[221]    [02, 11, 99]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM deaktivasyonu
[281]    [000]                [ENTER]   [CLEAR]    PGM çıkış süresi (saniye)

Gözlem İstasyonu Programı

[800]    [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]    [ENTER]   [CLEAR]   Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.
[801]    [1]                                        [ENTER]   [CLEAR]   Sürekli rapor gönder özelliği sönük olmalıdır.
[811]    [ __/__/__/__ ]                       [ENTER]   [CLEAR]   Abone numarası
[815]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Tel No 1
[816]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Tel No 2
[839]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)
[840]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Test rapor günü (gün)
[850]    [ __/__ : __/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Test rapor saati
[851]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Kurma rapor gecikmesi (dakika)
[852]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Açma rapor gecikmesi (dakika)

VDMP3 Ayarı

[901]    [ __/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Çalma sayısı (varsayılan 008)      (000’dan 255) çalma sayısı
Not: VDMP3 ses modülü panel üzerindeki kişisel telefon arama kaydını kullanır.

 

 

 

 

ÖRNEK KABLOSUZ PROGRAMLAMALAR

KABLOSUZ DEDEKTÖR / KONTAK TANITIMI

Dikkat :  Kablosuz alıcı verici modülünün antenlerinin takılı olduğundan emin olunuz.
Tanıtılmış bir zone silmek için seri numarası kısmına 000000 yazınız.
Kablosuz dedektör, manyetik kontak ve pgm modülü kablosuz zone olarak aynı şekilde programlanır.

Örnek : 1. Zon’a kablosuz bir dedektör tanıtma işlemi nasıl yapılır?

[ENTER]   [Montajcı Kodu]     Programlama Moduna giriş,
[061]     1. Zon’a Kablosuz bir dedektör tanıtmak için [061] nolu adrese giriniz.
[ __ / __ / __ / __ / __ / __ ]   Kablosuz dedektörün içinde yazan 6 haneli seri numarasını yazınız. Silmek için [000000] yazınız.
[ENTER]   [CLEAR] Programdan çıkış.

1. Zone   [061]      __ / __ / __ / __ / __ / __
2. Zone   [062]      __ / __ / __ / __ / __ / __
32. Zone [092]      __ / __ / __ / __ / __ / __

KABLOSUZ DEDEKTÖR SİNYAL GÜCÜ ÖLÇME

Örnek:
1. Zona tanıtılmış kablosuz dedektörün sinyal gücünü görmek için dedektörün üzerinde bulunan anti-tamper
butonuna [101] adresine girdikten sonra basınız. Keypad üzerinde led göstergesi ile ve sesli olarak sinyal gücünü
bildirir.
Kesim Açıklamalar
[101]   1. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için
[102]   2. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için
[132]   32. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için

UZAKTAN KUMANDA TANITIMI

[POWER]    [SİSTEM ANA KODU]  Programlama Moduna giriş,
[Kullanıcı Sırası]  K10LED Keypad ile kullanılırsa kullanıcı sırası tek haneli, K636, K32, K32 LED ile kullanılırsa çift haneli girilmelidir.
[YENİ KOD]      4 Haneli yeni geçiş kodunuzu yazınız.
[KOD ONAYI]  4 Haneli yeni kodunuzu tekrar yazınız.
[Tanıtılacak Kumandanın bir tuşuna basınız] Panelin Kumandayı tanıtma işlemi yapılır.
[ENTER]   [CLEAR]

 

Uzaktan kumandanın üzerindeki butonları varsayılan değerlerinden farklı şekilde programlayabilirsiniz.
Sadece 1. Kumanda [610] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Sadece 2. Kumanda [611] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Sadece 32. Kumanda [642] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Buton Seçenekleri
[0] – Buton Kapalı              [8] – Panik 2 (Sağlık)
[1] – Normal Kurma           [9] – Panik 3 (Yangın)
[2] – Evde Kurma [STAY] – Duman Reset
[3] – Ani Kurma [FORCE] – Yardımcı Tuş 1
[4] – Force Kurma [ARM] – Yardımcı Tuş 2
[5] – Devre dışı bırakma [DİSARM] – Yardımcı Tuş 3
[6] – Evde/Ani Devredışı [BYP] – Yardımcı Tuş 4
[7] – Panik 1(Polis) [MEM] – Paramedik alarmı
[CLEAR]-Kaydetmeden çıkış [ENTER]-Datayı kaydetme

E Serisi Panel Resetleme :

Panele enerji vermeden önce Zone 1 girişi ile PGM girişi arasına bir kablo
bağlayınız. Panele enerji verip 6 saniye bekleyiniz. Kabloyu çıkartınız. Panel varsayılan değerlerine
dönecektir.

SP/MG Serileri Panel Resetleme:

1. yol : Panel üzerindeki RESET butonuna 5 saniye basılı tutunuz. Panel üzerindeki STATUS LED’i yanıp
sönmeye başladığında 2 saniye içinde RESET butonuna tekrar basınız. Panel varsayılan değerine dönecektir.
2. yol : Programlama modunda iken [950] adresine giriniz ve [ENTER] tuşuna basınız. 10 sn bekleyiniz. Panel varsayılan değerlerine dönenecektir.
Not : Resetleme işlemi veri yolu modülü hatasını sıfırlamaz. Modül hatasını düzeltmek için [955] adresine giriniz.

 

 

 

Td200 arama modülü program kılavuzu yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

td200 arama modülü program kılavuzu

Call Now Button