PROACES Güvenlik Sistemleri

paradox evo 48-192 program kılavuzu

EVO48/EVO192 SERİSİ PROGRAM KILAVUZU

 

https://disk.yandex.com.tr/i/1u_Qq82draekJ

 

Montajcı Kodu: 000000    Master (Sistem Ana) Kodu: 1234

Programlama Moduna Giriş

[0]‘a 3 sn basılı tut > [Montajcı Kodu]

Zone ve Modül Girişleri Tanımlamaları

Zone No              Panel veya Modül Seri No        Giriş

[0001]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0002]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0003]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0004]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0005]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0006]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0007]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]
[0008]                [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ]       [ __/__ /__ ]   [ENTER] > [CLEAR]

Örnek Zone Tanımlamaları

Bölüm    Zone Tanımı    Kısım                                                Zone No    Zone Tanımı           Kısımlandırma

[0101]    [1]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          1. Zone      giriş gecikmeli         1. Kısım
[0102]    [3]                    [1]   [3]      [ENTER]   [CLEAR]          2. Zone      takip stay zone        1. Kısım
[0103]    [4]                    [1]   [3]      [ENTER]   [CLEAR]          3. Zone      ani stay zone           1. Kısım
[0104]    [6]                    [1]             [ENTER]   [CLEAR]          4. Zone      24 Saat hırsızlık       1. Kısım
[0105]    [1]                    [2]             [ENTER]   [CLEAR]          5. Zone      giriş gecikmeli         2. Kısım
[0106]    [4]                    [2]             [ENTER]   [CLEAR]          6. Zone      ani zone                  2. Kısım
[0107]    [4]                    [3]             [ENTER]   [CLEAR]          7. Zone      ani zone                  3. Kısım
[0108]    [4]                    [4]             [ENTER]   [CLEAR]          8. Zone      ani zone                  4. Kısım

Sistem Ayarları

[3031]     [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR] Kısımları etkinleştirme
[3032]     [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR] Kısımların Bell (siren) çıkışını etkinleştirme
[3123]     [1], [2], [3], [4], [5], [6]         [ENTER]   [CLEAR] 1-3,4-6,7-9 tuşları ile panik alarmı verdirmek için 1‘den 6’ ya kadar yakınız.
[3124]     [6]              [ENTER]   [CLEAR] Kumanda ile Kurma/devre dışında kısa siren ötmesini etkinleştirme
[3033]     [7]              [ENTER]   [CLEAR] ATZ zone çiftlemesini etkinleştirme
[3033]     [8]              [ENTER]   [CLEAR] Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme
[3034]     [5], [6]        [ENTER]   [CLEAR] Sabotaj Denetimini etkinleştirme
[3125]     [1],[2],[3],[4]    [ENTER]   [CLEAR] Tek tuşla hızlı kurma özelliklerini etkinleştirme

Zamanlayıcılar

[3108]    [ __/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Çıkış süresi (saniye) 1.Kısım
[3111]    [ __/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Giriş süresi (saniye) 1.Kısım
[3113]    [ __/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Bell (siren) çıkış süresi (dakika) 1.Kısım

Zamanlı Otomatik Kurma

[3122]    [1]                    [ENTER]   [CLEAR]   1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme
[3101]    [ __/__:__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   1. Kısım oto kurma zamanını girme

PGM1 Çıkışını Aktif Etmek

Alarm durumunda PGM1 tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM1 tetiği kessin.
[0910]    [024]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM aktivasyonu
[0911]    [255]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM aktivasyonu
[0914]    [005]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM deaktivasyonu
[0915]    [255]       [ENTER]   [CLEAR]    PGM deaktivasyonu
[0918]    [0/0/0]    [ENTER]   [CLEAR]    PGM çıkış süresi (saniye)

Gözlem İstasyonu Programı

[3036]    [1], [2], [3], [4], [5], [6]    [ENTER]   [CLEAR]   Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.
[3037]    [6]                                  [ENTER]   [CLEAR]   Alternatif arama özelliği yanık olmalıdır.
[3061]    [ __/__/__/__ ]                  [ENTER]   [CLEAR]   Abone numarası
[3070]    [5],[5],[5],[5]                   [ENTER]   [CLEAR]   Contact ID rapor tipi için mutlaka yazılmalıdır.
[3071]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Tel No 1
[3072]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Tel No 2
[3058]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)
[3059]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Güç kesintisi düzelmesi rapor gecikmesi (dakika)
[3040]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Test rapor günü (gün)
[3041]    [ __/__ : __/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]   Test rapor saati
[3042]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Kurma rapor gecikmesi (dakika)
[3043]    [ __/__/__ ]          [ENTER]   [CLEAR]   Açma rapor gecikmesi (dakika)
[3080]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[3081]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[3127]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[3128]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[3129]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[3133]    [1],[6]                 [ENTER]   [CLEAR]
[4032]-[4033]-[4034][4035]-[4036]-[4037]     Contact ID rapor formatlarını girmek için yazılmalıdır.
Not : Sadece SIA formatı abone numaralarında [0] = 0 hanesini destekler. Diğer raporlama formatlarını kullanan hesap numaraları [0] hanesini desteklemez. Bunun yerine [STAY] = A hanesini girin.

VDMP3 Ayarı

[3051]    [ __/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Çalma sayısı (varsayılan 008)      (000’dan 255) çalma sayısı
Not: VDMP3 ses modülü panel üzerindeki kişisel telefon arama kaydını kullanır.

Telefon No Kaydı

[3091]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 1
[3092]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 2
[3093]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 3
[3094]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 4
[3095]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 5
[3096]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 6
[3097]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 7
[3098]    [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ]    [ENTER]   [CLEAR]    Tel No 8

PGM Çıkışlarını Kontrol Etme

[3087]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]     8 PGM çıkışını kontrol etmek için 1-2-3-4-5-6-7-8 özelliklerini yakınız.

Alarm Durumunda Kısımlara Göre Aranacak Numaralar

[3133]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      1.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3233]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      2.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3333]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      3.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3433]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      4.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3533]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      5.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3633]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      6.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3733]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      7.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3833]    [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]    [ENTER]   [CLEAR]      8.Kısım 1-8 arası numaraları arasın

Kod Değişikliği

Sistem Master (Ana kodu) değiştirme:
[ENTER]    [MASTER KODU]    [0]   [ACC]   [001]   [YENİ KOD]   [ENTER] [CLEAR]

Kullanıcı kodu verme veya değiştirme:
[ENTER]    [MASTER KODU]    [0]   [ACC]   [002]   [YENİ KOD]   [ENTER] [CLEAR]

Kullanıcı kodu silme:
[ENTER]    [MASTER KODU]    [0]   [ACC]   [002]   [CLEAR] tuşuna onay sesi duyana kadar basınız.

Tarih Saat Ayarlama

[ENTER]    [MASTER KODU]   [TBL]   8   [SA:DA]   [YYYY/AY/GG]   [CLEAR]

Alarmı Kurma

Normal Kurma :  Bu metod seçilen kısımdaki tüm zonları kurar.
1.  [KULLANICI KODU]   [ARM]
2.  Tüm kısımlara geçiş yetkiniz varsa istenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( [1],[2],,,,[8] gibi ).
3.  Sistemin tamamını kurmak için [KULLANICI KODU]   [ARM]   [0]
Evde Kurma :
1.  [KULLANICI KODU]   [STAY]
2.  Tüm kısımlara geçiş yetkiniz varsa istenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( [1],[2],,,,[8] gibi ).
3.  Sistemin tamamını kurmak için [KULLANICI KODU] > [STAY] > [0]
Tek-tuş Normal Kurma :  Sistemi kullanıcı kodu kullanmadan normal kurmanıza izin verir.
1.  [ARM] tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.
Zone Bypaslama :  Sistem bir daha ki kurulumunuzda bypaslanan zonu görmeden kurmanıza izin verir.
1.  [KULLANICI KODU]   [BYP] yapınız.
2.  Bypaslamak istediğiniz zone numaralarını yazınız.(001-002 gibi)
3.  [ENTER]   [CLEAR]   [CLEAR] tuşlarına basarak işlemi kaydediniz ve çıkınız.
İşlemlerden sonraki ilk kurma işlemi için bypas özelliği aktif duruma gelir.

Alarmı Devre dışı Bırakma

1.  [KULLANICI KODU]   [DISARM]
2.  Tüm kısımlara geçiş yetkiniz varsa istenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( [1],[2],,,,[8] gibi ).
3.  Sistemin tamamını kurmak için [KULLANICI KODU]   [DISARM]   [0]

Panik Alarmı

Panik Alarmı : Herhangi bir acil durumda sistem isteğinize göre sesli veya sessiz panik alarmı yaratır. Bu özellik montajcı tarafından ayarlanmalıdır.
1.  [1] ve [3] tuşlarına basılı tutunuz (polis).
2.  [4] ve [6] tuşlarına basılı tutunuz (sağlık).
3.  [7] ve [9] tuşlarına basılı tutunuz (yangın).

ÖRNEK KABLOSUZ PROGRAMLAMALAR

KABLOSUZ DEDEKTÖR / KONTAK TANITIMI

Dikkat :  Kablosuz alıcı verici modülünün antenlerinin takılı olduğundan emin olunuz.
Tanıtılmış bir zone silmek için seri numarası kısmına 000000 yazınız.
Kablosuz dedektör, manyetik kontak ve pgm modülü kablosuz zone olarak aynı şekilde programlanır.

Örnek : 1. Zon’a kablosuz bir dedektör tanıtma işlemi nasıl yapılır?

[0]’a 3 sn. basılı tutun   [Montajcı Kodu] Programlama Moduna giriş,
[4003]   Modül programına girmek için yazınız.
[ __ / __ / __ / __ / __ / __ ]   Alıcı verici modülünün içinde yazan 6 haneli seri numarasını yazınız.
[ __ / __ / __ / __ / __ / __ ]   Kablosuz dedektörün içinde yazan 6 haneli seri numarasını yazınız. Silmek için [000000] yazınız.
[ENTER]   [CLEAR] Programdan çıkış.

KABLOSUZ DEDEKTÖR SİNYAL GÜCÜ ÖLÇME

Örnek:
1. Zona tanıtılmış kablosuz dedektörün sinyal gücünü görmek için dedektörün üzerinde bulunan anti-tamper
butonuna [601] adresine girdikten sonra basınız. Keypad üzerinde led göstergesi ile ve sesli olarak sinyal gücünü
bildirir.
Kesim Açıklamalar
[601]   1. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için
[602]   2. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için
[632]   32. Zon’un sinyal gücünü ölçmek için

UZAKTAN KUMANDA TANITIMI

1.   [0]’a 3 sn. basılı tutun   [Montajcı Kodu] Programlama Moduna giriş,
2.   [4003] Modül programına girmek için yazınız.
3.   [201] 1.Kumandayı tanıtmak için yazınız. Uzaktan kumandanın kurma butonuna basınız.
4.   [ENTER]   [CLEAR] Programdan çıkış.

[201]    1. Uzaktan kumandayı tanıtmak için kurma butonuna basınız.
[202]    2. Uzaktan kumandayı tanıtmak için kurma butonuna basınız.
[232]    32.Uzaktan kumandayı tanıtmak için kurma butonuna basınız.

[301]    [001] 1. Kullanıcıya ait kumanda olması için yazılmalıdır.
[302]    [002] 2. Kullanıcıya ait kumanda olması için yazılmalıdır.
[332]    [032] 32. Kullanıcıya ait kumanda olması için yazılmalıdır.

Uzaktan kumandanın üzerindeki butonları varsayılan değerlerinden farklı şekilde programlayabilirsiniz.
Sadece 1. Kumanda [401] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Sadece 2. Kumanda [402] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Sadece 32. Kumanda [432] > ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Buton Seçenekleri
[0] – Buton Kapalı              [8] – Panik 2 (Sağlık)
[1] – Normal Kurma           [9] – Panik 3 (Yangın)
[2] – Evde Kurma [STAY] – Duman Reset
[3] – Ani Kurma [FORCE] – Yardımcı Tuş 1
[4] – Force Kurma [ARM] – Yardımcı Tuş 2
[5] – Devre dışı bırakma [DİSARM] – Yardımcı Tuş 3
[6] – Evde/Ani Devredışı [BYP] – Yardımcı Tuş 4
[7] – Panik 1(Polis) [MEM] – Paramedik alarmı
[CLEAR]-Kaydetmeden çıkış [ENTER]-Datayı kaydetme

EVO 48/EVO192 Serisi Panellerin Resetlenmesi :
[ENTER]   [MONTAJCI KODU]   [4049]   yazın. 10 sn bekleyiniz. Panel varsayılan değerlerine dönecektir.
Not : Resetleme işlemi veri yolu modülü hatasını sıfırlamaz. Modül hatasını düzeltmek için [4005] adresine giriniz.

 

Paradox pcs250 gprs modül programı yazımızı inceleyebilirsiniz.

paradox pcs250 gprs modül programı

 

 

Call Now Button