PROACES Güvenlik Sistemleri

paradox evo48 evo192 program kılavuzu

EVO48/EVO192 SERİSİ

 

https://disk.yandex.com.tr/i/1u_Qq82draekJ

 

Montajcı Kodu: 000000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234

Programlama Moduna Giriş [0]’a 3sn basılı tut > [Montajcı Kodu]

Zon ve Modül Girişleri Tanımlamaları

[0001] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0002] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0003] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0004] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0005] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0006] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0007] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]
[0008] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__ ] > [ __/__ /__ ] > [ENTER] > [CLEAR]

Örnek Zone Tanımlamaları

[0101] > [1] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 1.Zon giriş gecikmeli 1.Kısım
[0102] > [3] > [1] > [3] > [ENTER] > [CLEAR] 2.Zon takip stay zonu 1.Kısım
[0103] > [4] > [1] > [3] > [ENTER] > [CLEAR] 3.Zon ani stay zon 1.Kısım
[0104] > [6] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 4.Zon 24 Saat hırsızlık 1. Kısım
[0105] > [1] > [2] > [ENTER] > [CLEAR] 5.Zon giriş gecikmeli 2.Kısım[0106] > [4] > [2] > [ENTER] > [CLEAR] 6.Zon ani zon 2.Kısım
[0107] > [4] > [3] > [ENTER] > [CLEAR] 7.Zon ani zon 3.Kısım
[0108] > [4] > [4] > [ENTER] > [CLEAR] 8.Zon ani zon 4.Kısım

Sistem Ayarları

Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.

[3031] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] Kısımları etkinleştirme
[3032] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] Kısımların Bell çıkışını etkinleştirme
[3123] > [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR] [1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı verdirmek için [1]‘den [6]’ ya kadar yakınız.
[3124] > [6] > [ENTER] > [CLEAR] Kumanda ile Kurma/devredışında kısa siren ötmesini etkinleştirme
[3033] > [7] > [ENTER] > [CLEAR] ATZ zon çiftlemesini etkinleştirme
[3033] > [8] > [ENTER] > [CLEAR] Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme
[3034] > [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR] Sabotaj Denetimini etkinleştirme
[3125] > [1],[2],[3],[4] > [ENTER] > [CLEAR] Tek tuşla hızlı kurma özelliklerini etkinleştirme

Zamanlayıcılar

[3108] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Çıkış süresi (saniye) 1.Kısım
[3111] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Giriş süresi (saniye) 1.Kısım
[3113] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Bell (siren) çıkış süresi (dakika) 1.Kısım

Zamanlı Oto Kurma

[3122] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme
[3101] > [ __/__:__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR]1. Kısım oto kurma zamanını girme

PGM1

Alarm durumunda PGM1 tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM1 tetiği kessin.
[0910] > [024] > [ENTER] > [CLEAR] PGM aktivasyonu
[0911] > [255] > [ENTER] > [CLEAR] PGM aktivasyonu
[0914] > [005] > [ENTER] > [CLEAR] PGM deaktivasyonu
[0915] > [255] > [ENTER] > [CLEAR] PGM deaktivasyonu
[0918] > [ 0 / 0 / 0 ] > [ENTER] > [CLEAR] PGM çıkış süresi (saniye)

Gözlem İstasyonu Programı

Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.
[3036] > [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR] Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.
[3037] > [6] > [ENTER] > [CLEAR] Alternatif arama özelliği yanık olmalıdır.
[3061] > [ __/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Abone numarası*
[3070] > [5],[5],[5],[5] > [ENTER] > [CLEAR] Contact ID rapor tipi için mutlaka yazılmalıdır.
[3071] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 1
[3072] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 2
[3058] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)
[3059] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Güç kesintisi düzelmesi rapor gecikmesi (dakika)
[3040] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Test rapor günü (gün)
[3041] > [ __/__ : __/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Test rapor saati
[3042] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Kurma rapor gecikmesi (dakika)
[3043] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Açma rapor gecikmesi (dakika)
[3080] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[3081] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[3127] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[3128] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[3129] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[3133] > [1],[6] > [ENTER] > [CLEAR]
[4032]-[4033]-[4034][4035]-[4036]-[4037] Contact ID rapor formatlarını girmek için yazılmalıdır.

Not*:Sadece SIA formatı abone numaralarında [0] = 0 hanesini destekler. Diğer raporlama formatlarını kullanan hesap numaraları[0] = 0 hanesini desteklemez. Bunun yerine [STAY] = A hanesini girin.

VDMP3

[3051] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Çalma sayısı(varsayılan 008) (000’dan 255’e) çalma sayısı
Not: VDMP3 ses modülü panel üzerindeki kişisel telefon arama kaydını kullanır.

Telefon No Kaydı

[3091] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 1
[3092] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 2
[3093] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 3
[3094] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 4
[3095] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 5
[3096] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 6
[3097] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 7
[3098] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 8

PGM Çıkışlarını Kontrol Etmek

[3087] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 8PGM çıkışını kontrol etmek için 1-2-3-4-5-6-7-8 özelliklerini yakınız.

Alarm Durumunda Kısımlara Göre Aranacak Numaralar

[3133] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 1.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3233] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 2.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3333] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 3.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3433] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 4.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3533] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 5.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3633] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 6.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3733] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 7.Kısım 1-8 arası numaraları arasın
[3833] > [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] > [ENTER] > [CLEAR] 8.Kısım 1-8 arası numaraları arasın

Kod Değişikliği

Sistem Master (Ana kodu) değiştirme:
[ENTER] > [MASTER KODU] > [0] > [ACC] > [001] > [YENİ KOD] > [ENTER]>[CLEAR]
Kullanıcı kodu verme veya değiştirme:
[ENTER] > [MASTER KODU] > [0] >[ACC] > [002] > [YENİ KOD]>[ENTER]>[CLEAR]
Kullanıcı kodu silme:
[ENTER] > [MASTER KODU] > [0] > [ACC] > [002] > [CLEAR] tuşuna onay sesi duyana kadar basınız.

Tarih Saat

[ENTER] > [MASTER KODU] > [TBL] > [8 > [SA:DA] > [YYYY/AY/GG] > [CLEAR]

 

 

 

 

Paradox pcs250 gprs modülü programlama kılavuzu yazımızı inceleyebilirsiniz.

paradox pcs250 gprs modülü programlama

Call Now Button